Mapa Serwisu

Ceny za przyjęcie 1 tony odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów
w Woli Pawłowskiej
Ceny obowiązują od 29.07.2016 r.


Lp.


Kod dopadu


Rodzaj odpadu

Cena
netto
[zł‚/Mg]

VAT
8%

Cena
brutto
[zł‚/Mg]

1.
2.
3.

20 03 01
20 03 02
20 03 03

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów


245,00


19,60


264,60

4.
5.

6.7.
8.
9.
10.

20 03 07
20 03 99

15 02 0317 06 04
17 02 01
02 01 02
02 02 82

Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03
Drewno
Odpadowa tkanka zwierzęca
Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 20 02 80

 

 

 

 

300,00

 

 

 

 

24,00

 

 

 

 

324,00

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17 01 81
17 01 82
17 02 03
17 03 80
17 09 04

19 08 05

Odpady z remontu i przebudowy dróg
Inne niż wymienione odpady
Tworzywa sztuczne
Papa odpadowa
Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

200,00

16,40

216,00

17.
18.
19.

20.
21.
22
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

02 01 06
02 01 04
02 02 03

02 02 04
02 07 02
02 07 03
02 07 05
04 01 01
04 01 02
07 04 11

19 08 01
19 08 02
19 12 12

Odchody zwierzęce
Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań„)
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
Odpady z destylacji spirytualiów
Odpady z procesów chemicznych
Osady z zakładowych oczyszczali ścieków
Odpady z mizdrowania
Odpady z wapnienia
Kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych
Skratki
Zawartośćć piaskowników
Inne odpady ( w tym zmieszane substancjami przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów  nie zawierająe substancji niebezpiecznych.

 


180,00

 


14,40

 


194,40

30.

 

Pozostałe odpady, w tym odpady przeznaczone do kompostowania

120,00

9,60

129,60

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2013

https://facebook.com/pukciechanow
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X